دوره های آنلاین پیش پزشکی کالج مک دنیل

برای پاییز 2022 ، کالج مک دانیل در حال آماده سازی برای بازگشایی مجدد و برگزاری ترم تحصیلی معمولی از 31 اوت است. با این حال ، با توجه به وضعیت استثنایی و عدم اطمینان به دلیل شیوع COVID-19 . در صورتی که نتوانیم ترم را بصورت حضوری در بوداپست شروع کنیم ، تا زمانی که لازم باشد دوره های آنلاین را برگزار خواهد کرد. تحت شرایط دشوار وضعیت COVID-19 ، کالج نشان داده است که قادر است دوره هایی را با موفقیت بصورت آنلاین ارائه دهد ، مانند آنچه در حال حاضر انجام می شود.

ثبت نام دوه های مجازی و آنلاین مجارستان