هشت دانشگاه مجارستان در رنکینگ آموزش عالی تایمز​

رتبه بندی دانشگاه های مجارستان

در آخرین لیست سایت تایمزرنکینگ دانشگاه ها را منتشر کرده است که مؤسسات را بر اساس معیارهای آموزش ، تحقیق ، انتقال دانش و چشم انداز بین المللی ارزیابی می کند. رنکینگ جدید 2022 شامل هشت دانشگاه مجارستان است که از این میان بیشترین امتیاز توسط دانشگاه سملوایز به دست آمده و همچنین برای اولین بار نام دانشگاه ایشتوان در میان این لیست جای گرفته است.

  Times Higher Education (آموزش عالی تایمز) ، مؤسسات آموزش عالی جهان را بر اساس پنج شاخص اصلی عملکرد ارزیابی می کند: محیط تدریس و یادگیری ، کیفیت تحقیقات ، تعداد مقالات ، چشم انداز بین المللی و انتقال دانش. علاوه بر این ، این رتبه بندی همچنین داده هایی را در مورد روابط صنعت و دیدگاه های بین المللی هر سازمان جمع آوری می کند.  رتبه بندی 2020 با مقایسه 533 دانشگاه از 47 کشور در حال توسعه انجام شده است که در بین مؤسسات آموزش عالی مجارستان ، دانشگاه سملوویز بالاترین امتیاز را کسب کرده و در مقیاس بین المللی به رتبه 70 ام رسیده است. دومین دانشگاه مجارستان در این لیست دانشگاه اتوو لوروند است که در رتبه 149 قرار دارد و سومین دانشگاه دانشگاه پیس با 176 امین مکان در این فهرست است. گذشته از این ، اما دانشگاه Szent István نیز با رتبه بندی 351-400 رتبه بندی در این لیست را داشته است