چرا مجارستان

مجارستان آموزش عالی با کیفیت را در قلب اروپا ارائه می دهد. امروز ، تقاضای فزاینده ای از دانشجویان بین المللی برای تحصیل در مجارستان وجود دارد. علاوه بر کیفیت آموزش و درجه های شناخته شده در سراسر اروپا و پس از آن ، دانشجویان با هزینه های مناسب مقرون به صرفه با نسبت بسیار مطلوب هزینه به ارزش ، یک محیط زندگی امن و دوستانه با حمل و نقل عمومی مناسب ، محل اصلی کشور در کشور جذب می شوند. مجارستان در قلب اروپا و زیباییهای طبیعی و تاریخ غنی مجارستانی 1000 ساله و چندین سایت میراث جهانی یونسکو. مجارستان همچنین در بین کشورهای برتر با بیشترین تعداد برنده جایزه نوبل علمی و همچنین اختراعات علمی بیشماری از ویتامین C تا مکعب روبیک و غیره قرار دارد.